Login

Citizen    Staff
*User Id :
*Password :
   S.No Name of the Surveyor License No       Mobile No      
1 Hareesh Chandra Dave KUDA,L.S. NO.1/2015 92468 95910
9246893132
2 T.Shireesha KUDA,L.S. NO.2/2015 92468 95910
9246893132
3 Shaik Imran KUDA,L.S. NO.3/2015 96766 92131
4 K.Sathish KUDA,L.S. NO.4/2015 90007 89274
5 R.Srikanth KUDA,L.S. NO.5/2015 99850 96398
6 N.Raju KUDA,L.S. NO.6/2015 98484 79416
7 K.Saraiah KUDA,L.S. NO.7/2015 94403 48925
8 A.Sateesh KUDA,L.S. NO.8/2015 97059 45628
9 G.LingaMurthy KUDA,L.S. NO.9/2015 99633 62291
10 Md. Sulthan KUDA,L.S. NO.10/2015 98666 09684
11 Y.Dinakar KUDA,L.S. NO.11/2015 88974 46001
12 G.Srinivas KUDA,L.S. NO.12/2015 94937 72864
0870 2432221
13 A.Kodanda Ramulu KUDA,L.S. NO.14/2015 93953 59516
14 A.Rajkumar KUDA,L.S. NO.15/2015 93964 56646
15 N.Sadaiah KUDA,L.S. NO.16/2015 93486 90888
16 V.Maheshwar KUDA,L.S. NO.17/2015 94938 52854
17 G.Raj Kumar KUDA,L.S. NO.18/2015 99899 14389
18 Md.Saleem KUDA,L.S. NO.19/2015 93467 77947
90308 02707
19 T.Dayakar KUDA,L.S. NO.20/2015 94403 14053
73963 85953
20 B.Rathan Singh KUDA,L.S. NO.21/2015 77939 80057
21 N.Venu KUDA,L.S. NO.22/2015 97054 78897
22 A.Srinivas KUDA,L.S. NO.23/2015 96761 50605
94415 50984
23 J.Veeraswamy KUDA,L.S. NO.24/2015 94921 06475
24 Yousaff Affzel Syed KUDA,L.S. NO.25/2015 90148 57086
98663 21732
25 A.Ramesh KUDA,L.S. NO.26/2015 97044 22062
26 G.Ravinder KUDA,L.S. NO.27/2015 98665 74608
27 K.Ganesh Babu KUDA,L.S. NO.28/2015 73962 89188
28 B.Venkateshwarlu KUDA,L.S. NO.29/2015 85001 80823
29 R.Rajeshwar KUDA,L.S. NO.30/2015 90323 76674
99855 53456
30 M.Yadagiri KUDA,L.S. NO.31/2015 99122 14535
31 Md.Azeezuddin KUDA,L.S. NO.32/2015 99637 20998
99633 42013
32 Md..Meeraj Malik KUDA,L.S. NO.33/2015 89781 51919
87900 16642
33 G.Jagadishwar KUDA,L.S. NO.34/2015 99596 88558
34 A.Parthasaradhi KUDA,L.S. NO.35/2015 99492 86893
35 B.Venkanna KUDA,L.S. NO.36/2015 98483 06242
36 G.Kumara Swamy KUDA,L.S. NO.37/2015 99124 31723
37 P.Benjohnson KUDA,L.S. NO.38/2015 97042 46822
38 N.Venkateshwarlu KUDA,L.S. NO.39/2015 91773 71301
39 P.Satyanarayana KUDA,L.S. NO.40/2015 99498 45466
40 Md.Ahmed Shareef KUDA,L.S. NO.41/2015 9704643274
41 S.Vidhyasagar KUDA,L.S. NO.42/2015 95733 37713
9160295453
42 B.Sampath Kumar KUDA,L.S. NO.43/2015 99082 47962
43 B.Anil Kumar KUDA,L.S.NO.01/2015 (G) 9989838495
44 N.Yadagiri KUDA,L.S.NO.44/2015 98499 45469
45 G.Raghu KUDA,L.S.NO.45/2015 98495 71073
46 E.Sai Kumar KUDA,L.S.NO.46/2015 8179688053
47 B.Srinivas KUDA,L.S.NO.47/2015 9391643235
48 A.Prathap KUDA,L.S.NO.48/2015 9912679616
49 K.Ranjith Kumar KUDA,L.S.NO.49/2015 99124 10756
50 Ch. Chakrapani KUDA,L.S.NO.50/2015 9849118938
51 R.Vinodh Kumar KUDA,L.S.NO.51/2015 9849064275
52 K.Ravinder KUDA,L.S.NO.52/2015 9866257592
53 R.Ramesh KUDA,L.S.NO.53/2015 9550643191
54 K.Raju KUDA,L.S.NO.54/2015 8099001596
55 A.Shiva Shankar KUDA,L.S.NO.01/2016 73960 97484
56 V.Praveen KUDA,L.S.NO.02/2016 81422 96968
57 K.Nihar Kumar KUDA,L.S.NO.03/2016 73375 99544
58 D.Venkatesh KUDA,L.S.NO.04/2016 9912404789
59 Mirza Anwar Ali Baig KUDA,L.S.NO.05/2016 9290700786
9866214945
60 P.Ramesh Babu KUDA,L.S.NO.06/2016 93911 02844
61 T.Kalyan Chakravarthy KUDA,L.S.NO.07/2016 9866128582
62 B.Mahender KUDA,L.S.NO.08/2016 9542950902
63 R. Haresh KUDA,L.S.NO.09/2016 8500555551
64 A.Kirankumar KUDA,L.S.NO.10/2016 9908952911
65 L..Nagaraju KUDA,L.S.NO. 11/2016 8978712276
66 Syed Zakeer KUDA,L.S.NO. 12/2016 9652574686
67 D.Ravinder Reddy KUDA,L.S.NO. 13/ 2016 8106637686
68 Vodapalli Praveen KUDA,L.S.NO. 14/2016 9032413631
69 B.Anil Kumar KUDA,L.S.NO.15/2016 9989838495
70 Ch.Srinivas KUDA,L.S.NO. 16/2016 8897379590
71 Md. Johny Pasha KUDA,L.S.NO. 17/2016 9885550176
72 Sangi Raj Kumar KUDA,L.S.NO. 18/2016 9985553213
73 Poshala Raj Kumar KUDA,L.S.NO. 19/2016 9494783900
74 G. Ajay Kumar KUDA,L.S.NO. 20/2016 9494923710
75 Siremella Ashok KUDA,L.S.NO. 21/2016 7799118722
76 Thota Vijay Kumar KUDA,L.S.NO. 22/2016 8008905452
77 Rampeesa Praveen KUDA,L.S.NO. 01/2017 8985098240
78 Pendyala Ravi KUDA,L.S.NO. 02/2017 9908763327
79 Neelam Ashok KUDA,L.S.NO. 03/2017 8008442991
80 Raghu Macherla KUDA,L.S.NO. 04/2017 8500173801
81 Jannu Sunder KUDA,L.S.NO. 05/2017 7794887719
82 Madishetti Sairam KUDA,L.S.NO. 06/2017 8374764606
83 Shaik Mashooq Rabbani KUDA,L.S.NO. 07/2017 9063066724
84 Gonela Kranthi Kumar KUDA,L.S.NO. 08/2017 8500040143